Wet en regelgeving

Wie is verantwoordelijk voor het veilig kunnen vluchten?
Sinds de vuurwerkramp, een cafébrand zit de schrik er behoorlijk in. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wie is écht verantwoordelijk voor brandveiligheid en de gevolgen in deze situaties? Dit zijn de vragen die steeds weer gesteld worden. Eén ding is zeker: de gebeurtenissen hebben het onderwerp brandbeveiliging en daarmee de te nemen maatregelen voor ontvluchten en ontruimen prominent op de agenda geplaatst bij overheden, ontwerpers, beheerders en gebruikers van gebouwen. De Commissie Alders concludeerde onder andere dat de regelgeving ten aanzien van brandpreventie voldoende is. Het probleem is echter dat deze regelgeving niet altijd eenduidig wordt geïnterpreteerd en gehandhaafd.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.