Europese normen

Sedert 1 april 2003 bestaan er Europese Standaards voor mechanisch bediende nooduitgangen en panieksluitingen. Duidelijk is dat een goede organisatie rond vluchtdeuren en juiste toepassing van het  hang- en sluitwerk is vereist.

Er zijn 3 Normen welke de eisen omschrijven waar nood- en vluchtdeur aan moeten voldoen.

  • NEN-EN 179 Mechanische noodsluitingen bij deurkrukken
  • NEN-EN 1125 Mechanische panieksluitingen bij paniekstang of duwbalk
  • NEN-EN 13637 Elektrisch gestuurde nooduitgangen

In beide normen worden de essentiële veiligheidseisen gesteld zoals aangegeven in de richtlijn Bouwproducten. De Europese normen EN179 en EN1125 zijn met instemming en medewerking van de Nederlandse normcommissie in Europees verband ontstaan. Een aanvaarde norm betekent in Nederland dat de richtlijnen hiervan bindend kunnen worden voorgeschreven door opdrachtgevers van bouwprojecten. Hier is echter geen sprake van een wet. In de praktijk worden richtlijnen echter wel bindend voorgeschreven. Twee normen in plaats van één …. Wanneer is welke norm van toepassing?

Klik hier voor meer info >>