Norm EN 13637

EN 13637 ELEKTRISCH GECONTROLEERDE NOODUITGANG

Elektrisch controleren van nooduitgangen geeft een aantal extra mogelijkheden, zoals:
– Signalering (deur open, dicht of gesloten)
– Videobewaking
– Tijd gestuurd vergrendelen (Vergrendelde deur bij leeg gebouw)
– Opening/ vrijgave op afstand (BMI)
– Vertraagd vrijgeven van de deur (Controle onder toezicht)

Ook kan door toepassing van elektromechanische componenten een hogere vorm van beveiliging worden gerealiseerd door:
– Een zwaardere houdkracht van de deur
– Vrijgave middels toegangscontrolesysteem op het slot
– Vertraagde vrijgave van de deur
– Mogelijkheid tot aansluiting op inbraakinstallatie

De deur is in spanningsloze toestand ontgrendeld. (Fail Safe)

De betreffende systemen bestaan minimaal uit:
– een elektromagneet om de deur te sluiten
– een GfS Door Terminal of GfS e-Bar
– een elektrische regeling voor de ondersteuning van het elektrische sluitelement en de vluchtweg beveiligingssysteem

Belangrijk zijn de door de brandweer gehanteerde randvoorwaarden met betrekking tot:

Ruststroomprincipe (geen spanning = ontgrendelen)
Handbediening (groene noodschakelaar)
Centrale bediening (alle deuren gelijktijdig ontgrendelen)
Automatische sturing (brandmelding = ontgrendelen)

Producten weke voldoen aan deze Norm zijn: