Deurvoorzieningen

deurvoorziening2

Tegengestelde belangen
De Brandweerorganisatie NVBR, de Nederlandse Vereniging voor Brandweer & Rampenbestrijding, heeft een nieuwe publicatie “Brandbeveiligingsinstallaties” uitgebracht. In dit voor de bouw- en gebruiksvergunning belangrijke handboek wordt aan veilig functionerende deuren in vluchtroutes een apart hoofdstuk (10) gewijd. Daarin blijkt dat de brandweer gelukkig oog heeft voor de vaak tegengestelde belangen en ongewenste bijwerkingen rond nood- en vluchtdeuren. Maar daarmee is nog niet alles opgelost. Wat is er aan de hand?

Klik hier voor meer info >>