Beslisdiagram

Uitleg van de Europese normen
Sedert 1 april 2003 bestaan er Europese Standaards voor mechanisch bediende nooduitgangen en panieksluitingen. Duidelijk is dat een goede organisatie rond vluchtdeuren en toepassingen van het juiste hang- en sluitwerk is vereist. Een tweetal normen maakt de communicatie over de toe te passen deurafsluitingen gemakkelijk.

Bij toepassing van de nieuwe NEN EN-normen EN 179 en 1125.
Dit diagram beoogt een hulpmiddel te zijn bij de planning van uw vluchtroutes en voorzieningen aan deuren. Het verdient de aanbeveling om bij uw gebouwontwerp en bij toepassing van rook- en brandscheidingen steeds alle zorgvuldigheid te betrachten. Tevens altijd de verantwoordelijke wettelijke instanties te betrekken en de EN normen EN179 en EN1125 te respecteren.

Bij twijfel over nooddeur of paniekdeur, altijd panieksluiting met horizontale bedieningsstang toepassen; dit diagram ontslaat u niet van een afzonderlijke beoordeling van de heersende regelgeving ter plaatse en richtlijnen. Bij twijfel over de toe te passen normen dient u de afdeling preventie bij uw lokale brandweer te raadplegen.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.